facekbook marketing

Chinh phục khách hàng từ Facebook Marketing hiệu quả

Facebook – mạng xã hội với gần 4 tỷ người dùng trong đó Việt Nam với 60 triệu user đó là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp tiếp