Chính sách & Điều khoản cho thuê tài khoản quảng cáo

Điều 1. NỘI DUNG DỊCH VỤ

 1. Bên B thực hiện cung cấp tài khoản quảng cáo cho Bên A thông qua BM mà bên A chuẩn bị, nhằm thực hiện các công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm dịch vụ của bên A.
 2. Cảnh báo cho bên A biết những quảng cáo vi phạm quy định của Facebook để kịp thời điều chỉnh không bị khóa tài khoản quảng cáo.
 3. Mở hạn mức cho bên A trên tài khoản quảng cáo theo yêu cầu và mức đặt cọc tương ứng.
 4. Là cầu nối giải quyết những khó khăn giữa bên A với các bên liên quan bao gồm các công việc sau:
 • Hỗ trợ xử lý các tình huống trục trặc của tài khoản quảng cáo trong thời gian ngắn nhất có thể.
 • Nâng hạn mức chi tiêu và hạn mức thanh toán cho các tài khoản theo nhu cầu thực tế của bên A.
 • Hỗ trợ bên A kháng cáo tài khoản quảng cáo khi bị đóng nhầm; hoặc các vấn đề về vi phạm chính sách đến khi có quyết định cuối cùng của Facebook. 

ĐIỀU 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

 Sau đây là quyền và nghĩa vụ của các bên để thực hiện dịch vụ:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Bên A được chọn đặt hàng loại tài khoản theo yêu cầu về múi giờ, loại tiền tệ.
 • Mỗi 01 tài khoản được cấp sẽ có 01 domain và 03 Fanpage dùng để chạy.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản trên hợp đồng ký kết.
 • Bên A phải cung cấp đầy đủ các thông tin về domain, Fanpage,… cho bên B kiểm tra trước khi tiến hành cấp tài khoản mới.

  • Domain: Trong thời gian sử dụng tài khoản được cấp, bên A chỉ được chạy domain đã được khai báo với bên B để đảm bảo tài khoản không bị khoá. Các sản phẩm trên domain khai báo là sản phẩm sạch, không vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook. Yêu cầu có đầy đủ giao diện PC, mobile và 03 chính sách cần thiết: 
  • Fanpage: Bên A phải khai báo Fanpage sẽ được dùng để chạy. Khi tài khoản đã được cấp, bên A không thể chỉnh sửa/thêm mới Fanpage vào tài khoản đó. Trong trường hợp muốn tạo Fanpage mới trong BM thì cần cung cấp tên Fanpage và website sản phẩm tương ứng để xét duyệt. Chú ý: Trong các Fanpage phải có ít nhất 2 bài post về sản phẩm có trong domain khai báo.
 • Trong thời gian tham gia hệ thống Quản lý kinh doanh Business Manager của bên B, Bên A phải đảm bảo các chiến dịch quảng cáo của mình tuân thủ các quy định của Facebook (https://www.Facebook.com/policies/ads) và chính sách nước có quảng cáo hiển thị.
 • Bên A chấp thuận để Bên B duyệt các nội dung trong quảng cáo cũng như trong các phương tiện liên quan của bên A. Bên A sẽ gửi thông tin quảng cáo bao gồm nội dung, hình ảnh, domain (nếu có) cho bên B để xét duyệt. Sau khi nhận được xác nhận từ phía Bên B thì Bên A có thể tiến hành chạy quảng cáo trên tài khoản của mình.
 • Trường hợp bên A thiết lập quảng cáo bất chấp những hướng dẫn từ nhân viên hỗ trợ cảnh báo về nội dung sai phạm, bên A phải cam kết bằng email cho nhân viên đang hỗ trợ sẽ chấp nhận mọi rủi ro xảy ra với tài khoản quảng cáo. Đồng thời chấp nhận đền bù 500 USD (năm trăm đô la Mỹ) cho mỗi tài khoản khi tài khoản bị gắn cờ vì bất kỳ lý do gì sau khi đã được bên B hỗ trợ gửi kháng cáo cho đến khi nhận được quyết định cuối cùng từ Facebook.
 • Bên A không được sử dụng các dịch vụ của công ty và/hoặc Facebook với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hoại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
 • Bên A chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo của mình và tự giải quyết các tranh chấp với các bên thứ ba về các nội dung thông tin.
 • Bên A phải tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.
 • Trong trường hợp tổng ngân sách chi tiêu trong tháng của bên A không đạt mức ngân sách tối thiểu theo yêu cầu đã cam kết với bên B thì bên A sẽ phải bồi thường cho bên B số tiền là 500 USD.

2.2. Quyền và nghĩa vụ Bên B

 • Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho khách hàng theo quy định ở Điều 1.
 • Bên B cam kết bảo mật thông tin sản phẩm của khách hàng dưới mọi hình thức.
 • Bên B có trách nhiệm nâng hạn mức cho tài khoản quảng cáo của bên A trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thanh toán.
 • Bên B có trách nhiệm cảnh báo kịp thời về việc mẫu quảng cáo của bên A có vi phạm quy định quảng cáo của Facebook.
 • Bên B có trách nhiệm bảo mật và không được đồng thời cấp tài khoản Bên A đang sử dụng cho bên khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Bên B có trách nhiệm đảm bảo tài khoản cấp cho Bên A luôn duy trì được, không bị tạm ngừng vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp bất khả kháng và/hoặc các quy định miễn trừ trách nhiệm.
 • Bên B sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin trên các trang website được liên kết từ các đường link và nội dung quảng cáo của bên A.
 • Trường hợp bên B đã thông báo cho bên A các vi phạm, nhưng bên A vẫn cố tình chạy mẫu quảng cáo trên thì bên B có quyền từ chối mở lại tài khoản khi bị Facebook khóa tài khoản. Trong trường hợp này bên B không phải hoàn lại khoản ký quỹ (nếu có).
 • Bên B có trách nhiệm thống kê và làm biên bản đối soát về chi phí quảng cáo thực tế của mỗi chiến dịch quảng cáo vào mỗi tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

3.1. Thời hạn hợp đồng

 • Thời hạn thông thường của Hợp đồng là một (01) năm. Trường hợp thời hạn Hợp đồng mà hai bên không có hành động gì thì Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn cho năm tiếp theo cho đến khi hai bên không còn muốn tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng cũng được tiến hành khi hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hai bên ghi nhận số phí dịch vụ tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 • Trường hợp biên bản thanh lý đã được ký và một trong hai bên vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thì mặc nhiên hợp đồng vẫn có hiệu lực cho đến khi bên đó hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ đã cam kết. 

3.2. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

Bên A:

 • Bên A có quyền ngay lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp phát hiện bên B có vi phạm Điều 2.2 của hợp đồng và yêu cầu bồi thường những thiệt hại (nếu có).
 • Bên A có quyền đơn phương tạm dừng hoặc chấm dứt những thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng theo các cam kết trong hợp đồng. Trong trường hợp này bên B phải hoàn trả đầy đủ số tiền quỹ còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh trước đó và được sự thống nhất của bên A.
 • Trong trường hợp đã có tài khoản chạy quảng cáo mà bên A muốn thanh lý hợp đồng mà chưa nạp tiền chi tiêu thì bên A phải chịu mức phạt là 500 USD (năm trăm đô la Mỹ) cho mỗi tài khoản và sẽ khấu trừ vào tiền cọc tài khoản ban đầu.

Bên B:

 • Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và không hoàn lại số tiền ký quỹ cho bên A trong trường hợp bên A cố tình vi phạm (không điều chỉnh mặc dù đã được nhắc nhở) quy định của Facebook từ 02 lần trở lên một tháng. Bên B sẽ nhắc nhở về việc vi phạm quy định của Facebook cho khách hàng thông qua hình thức liên hệ đã được thống nhất từ đầu.
 • Bên B có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A không thực hiện đúng theo các cam kết đã nêu trong hợp đồng này.

Trường hợp khác:

 • Trường hợp có Sự Kiện Bất Khả Kháng (theo luật định) xảy ra, các bên phải nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại và thanh lý hợp đồng. Không bên nào chịu trách nhiệm do những thiệt hại do Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra.
 • Trường hợp một bên không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày. Các bên sẽ ngồi lại tính toán phần chi phí dịch vụ tính cho đến ngày chấm dứt hợp đồng. Trường hợp số tiền phí dịch vụ lớn hơn chi phí đã sử dụng, số tiền này sẽ được thanh toán lại cho bên A sau khi trừ đi các khoản công nợ cho Facebook (nếu có). Toàn bộ quá trình nghiệm thu, thanh toán cũng như hoàn trả chi phí dịch vụ và tiền ký quỹ cho các bên sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thanh lý.

4.3.  Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm 

Bên B được miễn trách đối với các tổn thất cho chiến dịch như ngừng, mất, không truyền được thông tin… trong các trường hợp sau:
 • Các tổn thất trực tiếp ngẫu nhiên, hệ quả hay tổn thất do pháp luật quy định.
 • Các tổn thất do lỗi kỹ thuật hoặc ngừng hoạt động từ phía hệ thống Facebook.
 • Các tổn thất do lỗi đường truyền internet, cơ sở hạ tầng của mạng quốc gia…
 • Các tổn thất do Bên A vi phạm về sử dụng dịch vụ Internet, sử dụng website hoặc trang Fanpage đã đăng ký cho các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp.