DLIGHT

Task

DLIGHT một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam. Với cảm hứng từ Door and Light - mở ra cánh cửa ĐỘC ĐÁO - SÁNG TẠO để xây dựng nên một bộ nhận diện thương hiệu đậm chất Alternative, mới lạ mang phong cách riêng của DLIGHT.
Thương hiệu

Branding: DLIGHT Field of business: Design & Construction

Thiết kế

BC Agency®

Ngày hoàn thành

04/11/2020

Dlight1 Dlight2 Dlight3 Dlight4 Dlight5 Dlight6 Dlight7 Dlight8 Logo Dt1