An Tây Kids

Task

An Tây Kids - lựa chọn hàng đầu cho bé những tháng năm đầu đời. Từ tình yêu thương, ấp ủ của cha mẹ dành cho con đội ngũ thiết kế BC Agency đã sáng tạo nên bộ nhận diện thương hiệu cho An Tây Kids đậm chất riêng
Thương hiệu

An Tây Kids

Thiết kế

BC Agency®

Ngày hoàn thành

An Tay Kids1 An Tay Kids3 An Tay Kids2