Chính sách và điều khoản cho thuê TKQC

Điều 1. NỘI DUNG DỊCH VỤ

1.1  Dịch vụ cung cấp:

        Bên B thực hiện cung cấp tài khoản để bên A thực hiện các công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm dịch vụ của bên A.

        Cảnh báo cho bên A biết những quảng cáo vi phạm quy định của Facebook để kịp thời điều chỉnh không bị khóa tài khoản quảng cáo.

        Mở hạn mức cho bên A trên tài khoản quảng cáo theo yêu cầu và mức đặt cọc tương ứng.

        Là cầu nối giải quyết các khó khăn giữa bên A với các bên liên quan bao gồm công việc sau:

 •   Hỗ trợ xử lý các tình huống trục trặc của tài khoản quảng cáo trong thời gian ngắn nhất có thể.
 •   Nâng hạn mức chi tiêu và hạn mức thanh toán cho các tài khoản theo nhu cầu thực tế của bên A.
 •   Hỗ trợ bên A kháng cáo tài khoản quảng cáo khi bị đóng nhầm hoặc các vấn đề về vi phạm chính sách đến khi có quyết định cuối cùng của facebook.

1.2  Quy định giới hạn chi tiêu – các loại phí cơ bản:

        Quy định về phí cọc die, khởi tạo tài khoản:

 •       Phí khởi tạo tài khoản: 50 USD/01 tài khoản.
 •       Phí cọc die tài khoản: 500USD/01 tài khoản.

        Các loại cấp độ tài khoản:

 •       Tài khoản cấp độ 1:  Từ 50,000 USD trở lên
 •       Tài khoản cấp độ 2:  Từ 20,000 USD đến dưới 50,000 USD
 •       Tài khoản cấp độ 3:  Dưới 20,000 USD

        Phí dịch vụ được tính như sau:                                                                      

Cấp độ tài khoản Tỷ Lệ Phí Dịch Vụ
Cấp độ 1 6 %
Cấp độ 2 7 %
Cấp độ 3 8 %

Phí dịch vụ = Phí quảng cáo thực tế X tỷ lệ phí dịch vụ      

        Bên A sẽ trả trước khoản phí dịch vụ với cấp độ 3 (tương đương tỷ lệ phí dịch vụ là 8%). Đến cuối tháng cả hai bên sẽ dựa vào số liệu tổng chi tiêu thực tế để xác định chính xác khoản phí quảng cáo và phí dịch vụ tương ứng với từng cấp độ mà bên A phải thanh toán. Bên B sẽ có trách nhiệm hoàn lại khoản chênh lệch phí dịch vụ đã ứng cho bên A trong vòng 10 ngày làm việc.

        Bên A chỉ được phép chi tiêu trên tổng số tiền đã nạp. Yêu cầu nạp tối thiểu 1000$/1 lần.

1.3  Phương thức thanh toán:

        Thời hạn thanh toán:

Bên A thanh toán cho bên B trước khi thực hiện quảng cáo. Ngay sau khi ngân sách quảng cáo hết, nếu hai bên tiếp tục hợp đồng, bên A chuyển tiền trước cho bên B.

Hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm: Biên bản đối soát chi phí quảng cáo thực tế Bên B đã cấp cho Bên A được Bên A thừa nhận.

        Thông tin tài khoản:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của người đại diện Bên B theo thông tin dưới đây:

 •       Ngân hàng Techcombank: 

Số tài khoản: 19031465190888

Chủ tài khoản: Bùi Thị An                                                                                                                                                 Chi nhánh: Trung Yên

Lưu ý: Ghi rõ rõ nội dung thanh toán

Cú pháp quy định: Họ và tên người chuyển khoản + Mã số tài khoản đang chạy

        Chi tiết thanh toán:                                                                                         (Đơn vị tính: vnđ) 

Hạng mục Đơn giá Số lượng Tỷ giá Thành tiền
Phí khởi tạo tài khoản
Phí cọc die tài khoản
Phí quảng cáo (ngân sách)
Phí thuê tài khoản (%)
Tổng cộng  

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………./.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH DỊCH VỤ

Sau đây là những điều kiện mà các bên cam kết thực hiện để thực hiện dịch vụ:

        Bên A:

 •       Trong thời gian khách hàng tham gia hệ thống Business Manager của công ty, bên A phải đảm bảo các chiến dịch quảng cáo của mình tuân thủ các quy định của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads/ ) và Policy của bên B cung cấp BM (Business Manager) thực hiện những điều chỉnh khi nhận được cảnh báo của công ty.
 •       Bên A có nghĩa vụ gửi bản thông tin quảng cáo bao gồm nội dung, hình ảnh, domain (nếu có) cho bên B để xét duyệt. Sau khi nhận được xác nhận từ bên phía bên B thì bên A có thể tiến hành chạy quảng cáo trên tài khoản của mình.

        Bên B:

 •       Bên B cam kết bảo mật nội dung của hợp đồng này và không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba khi không được sự đồng ý của bên A ngoại trừ trường hợp được yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 •       Bên B cam kết không sử dụng thông tin từ các tài khoản để phục vụ mục đích kinh doanh có thể gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng.
 •       Bên B cam kết tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của các tài khoản và chủ tài khoản và chịu đóng vai trò là nhà quảng cáo và chỉ cảnh báo cho bên A biết khi có sai phạm liên quan đến quy định quảng cáo của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads/) và đại diện bên A giải quyết các khó khăn của khách hàng với Facebook.
 •       Bên B được quyền truy cập, xem tài khoản quảng cáo của bên A. Trong trường hợp bên A lên ads mà chưa nhận được sự xác nhận của bên B thì bên B có quyền dừng quảng cáo và dừng hợp đồng ngay lập tức. 

        Nếu một bên muốn thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng phải có văn bản đề nghị trước 03 ngày để xem xét và thống nhất. Mọi chi phí phát sinh cho thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

ĐIỀU 3.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1  Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

        Bên A được chọn đặt hàng loại tài khoản theo yêu cầu về múi giờ, loại tiền tệ.

        Mỗi 01 tài khoản được cấp sẽ có 01 domain và 03 fanpage dùng để chạy.

        Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản trên hợp đồng ký kết.

        Bên A phải cung cấp đầy đủ các thông tin về domain, fanpage,… cho bên B kiểm tra trước khi tiến hành cấp tài khoản mới.

 •   Domain: Trong thời gian sử dụng tài khoản được cấp, bên A chỉ được chạy domain đã được khai báo với bên B để đảm bảo tài khoản không bị khoá. Các sản phẩm trên domain khai báo là sản phẩm sạch, không vi phạm chính sách quảng cáo của facebook. Yêu cầu có đầy đủ giao diện PC, mobile và các phương thức thanh toán cần thiết.
 •   Fanpage: Bên A phải khai báo fanpage sẽ được dùng để chạy. Khi tài khoản đã được cấp, bên A không thể chỉnh sửa/thêm mới fanpage vào tài khoản đó. Trong trường hợp muốn tạo fanpage mới trong BM thì cần cung cấp tên fanpage và website sản phẩm tương ứng để xét duyệt.

Chú ý: Trong các fanpage phải có ít nhất 5 bài post về sản phẩm có trong domain khai báo.

        Trong thời gian tham gia hệ thống Quản lý kinh doanh Business Manager của bên B, Bên A phải đảm bảo các chiến dịch quảng cáo của mình tuân thủ các quy định của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads) và chính sách nước có quảng cáo hiển thị.

        Bên A không được sử dụng các dịch vụ của công ty và/hoặc Facebook với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hoại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.

        Bên A chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo của mình và tự giải quyết các tranh chấp với các bên thứ ba về các nội dung thông tin.

        Bên A phải tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

3.2  Quyền và Nghĩa vụ Bên B

        Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho khách hàng theo quy định ở điều khoản 1.

        Bên B cam kết bảo mật thông tin sản phẩm của khách hàng dưới mọi hình thức.

        Bên B có trách nhiệm nâng hạn mức cho tài khoản quảng cáo của bên A trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận được thanh toán.

        Bên B có trách nhiệm cảnh báo kịp thời về việc mẫu quảng cáo của bên A có vi phạm quy định quảng cáo của Facebook.

        Bên B có trách nhiệm bảo mật và không được đồng thời cấp tài khoản Bên A đang sử dụng cho bên khác dưới bất kỳ hình thức nào.

        Bên B có trách nhiệm đảm bảo tài khoản cấp cho Bên A luôn duy trì được, không bị tạm ngừng vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp bất khả kháng và/hoặc các quy định miễn trừ trách nhiệm.

        Bên B sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin trên các trang website được liên kết từ các đường link và nội dung quảng cáo của bên A.

        Trường hợp bên B đã thông báo cho bên A các vi phạm, nhưng bên A vẫn cố tình chạy mẫu quảng cáo trên thì bên B có quyền từ chối mở lại tài khoản khi bị Facebook khóa tài khoản. Trong trường hợp này bên B không phải hoàn lại khoản ký quỹ (nếu có).

        Bên B có trách nhiệm thống kê và làm biên bản đối soát về chi phí quảng cáo thực tế của mỗi chiến dịch quảng cáo vào mỗi tháng.

ĐIỀU 4. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG  – MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

4.1  Thời hạn hợp đồng:

        Thời hạn thông thường của Hợp đồng là một (01) năm. Trường hợp thời hạn Hợp đồng mà hai bên không có hành động gì thì Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn cho năm tiếp theo cho đến khi hai bên không còn muốn tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

        Biên bản thanh lý hợp đồng cũng được tiến hành khi hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hai bên ghi nhận số phí dịch vụ tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

        Trường hợp biên bản thanh lý đã được ký và một trong hai bên vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thì mặc nhiên hợp đồng vẫn có hiệu lực cho đến khi bên đó hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ đã cam kết.

4.2  Chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

        Bên A:

 •       Bên A có quyền ngay lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp phát hiện bên B có vi phạm Điều 2 của hợp đồng và yêu cầu bồi thường những thiệt hại (nếu có).
 •       Bên A có quyền đơn phương tạm dừng hoặc chấm dứt những thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng theo các cam kết trong hợp đồng. Trong trường hợp này bên B phải hoàn trả đầy đủ số tiền quỹ còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh trước đó và được sự thống nhất của bên A.
 •   Trong trường hợp đã có tài khoản chạy quảng cáo mà bên A muốn thanh lý hợp đồng mà chưa nạp tiền chi tiêu thì bên A phải chịu mức phạt là 500 USD (năm trăm đô la Mỹ) cho mỗi tài khoản và sẽ khấu trừ vào tiền cọc tài khoản ban đầu.

        Bên B:

 •       Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và không hoàn lại số tiền ký quỹ cho bên A trong trường hợp bên A cố tình vi phạm (không điều chỉnh mặc dù đã được nhắc nhở) quy định của Facebook từ 02 lần trở lên một tháng. Bên B sẽ nhắc nhở về việc vi phạm quy định của Facebook cho khách hàng thông qua hình thức liên hệ đã được thống nhất từ đầu.
 •       Bên B có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A không thực hiện đúng theo các cam kết đã nêu trong hợp đồng này.
 •   Bên B có trách nhiệm hoàn trả phí cọc tài khoản quảng cáo khi thanh lý hợp đồng trong điều kiện:

        Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa không phải do lỗi của bên A mà bên A không muốn tiếp tục sử dụng nữa.

        Tài khoản quảng cáo vẫn hoạt động (đã chi tiêu >5000$ và sử dụng lớn hơn 01 tháng) mà bên A muốn thanh lý hợp đồng.

        Trường hợp khác:

 •       Trường hợp có Sự Kiện Bất Khả Kháng (theo luật định) xảy ra, các bên phải nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại và thanh lý hợp đồng. Không bên nào chịu trách nhiệm do những thiệt hại do Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra.
 •       Trường hợp một bên không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày. Các bên sẽ ngồi lại tính toán phần chi phí dịch vụ tính cho đến ngày chấm dứt hợp đồng. Trường hợp số tiền phí dịch vụ nhỏ hơn chi phí đã sử dụng, số tiền này sẽ được thanh toán lại cho bên A sau khi trừ đi các khoản công nợ cho facebook (nếu có). Toàn bộ quá trình nghiệm thu, thanh toán cũng như hoàn trả chi phí dịch vụ và tiền ký quỹ cho các bên sẽ được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày thanh lý.

4.3  Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm:

Bên B được miễn trách đối với các tổn thất cho chiến dịch như ngừng, mất, không truyền được thông tin… trong các trường hợp sau:

        Các tổn thất trực tiếp ngẫu nhiên, hệ quả hay tổn thất do pháp luật quy định.

        Các tổn thất do lỗi kỹ thuật hoặc ngừng hoạt động từ phía hệ thống Facebook.

        Các tổn thất do lỗi đường truyền internet, cơ sở hạ tầng của mạng quốc gia…

        Các tổn thất do Bên A vi phạm về sử dụng dịch vụ Internet, sử dụng website hoặc trang fanpage đã đăng ký cho các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1  Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của Hợp đồng này tối thiểu là 01 (một) năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này;

5.2  Quy định tại Khoản 5.1 trên đây sẽ không áp dụng cho:

5.2.1  Các thông tin được công bố tại thời điểm ký kết Hợp đồng này hoặc sau đó mà không phải do hành vi vi phạm Hợp đồng này.

5.2.2  Các thông tin mà một Bên biết được trước khi ký kết Hợp đồng này hoặc do một Bên hoặc người lao động của Bên đó độc lập phát triển trên cơ sở không sử dụng các thông tin đề cập trên đây, hoặc;

5.2.3  Các thông tin được công bố trên tinh thần thiện chí cho mỗi Bên từ một Bên thứ ba hợp pháp có quyền công bố các thông tin này.

Trách nhiệm đối với các thông tin thuộc các trường hợp ngoại lệ từ Mục (5.2.1) đến (5.2.3) trên đây sẽ chấm dứt khi có một Bên yêu cầu.

5.3  Các Bên sẽ có quyền công bố hoặc trao quyền tiếp cận các thông tin bảo mật được viện dẫn trong các Mục ở trên cho người lao động tương ứng và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn trong chừng mực những người lao động và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn này cần phải biết trong phạm vi thương lượng và thảo luận theo Hợp đồng này và với điều kiện rằng Bên tiếp nhận thông tin có được sự cam kết cần thiết bằng văn bản nhằm bảo mật và không tiết lộ thông tin từ những người lao động và/hoặc các nhà tư vấn nước ngoài và/ hoặc cố vấn đó trước khi công bố hoặc trao quyền tiếp cận thông tin cho họ;

 5.4  Các thông tin được quy định trong Khoản 5.1 trên đây vẫn là tài sản của Bên công bố, và Bên tiếp nhận theo yêu cầu bằng văn bản của Bên công bố hoàn trả ngay lập tức mọi thông tin nhận được cho Bên công bố theo Hợp đồng này mà không được giữ lại bất kỳ bản sao nào.

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên cùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung Hợp đồng. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, hòa giải hoặc thương lượng giữa các Bên. Nếu việc giải quyết không đạt được bằng đàm phán, thương lượng hay hòa giải thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc hai Bên.