tên thương hiệu

Quy tắc bất di bất dịch để sở hữu Tên Thương Hiệu hay

Brand name hay tên thương hiệu là tên được nhà sản xuất hoặc tổ chức đặt cho sản phẩm của mình một tên gọi cụ thể. Để chú trọng tới